19 V : Wieczór Sonat – PSM I stopnia w Lubinie

Coroczny koncert poświęcony sonacie, czyli formie muzycznej, która, w zależności od epoki, w jakiej powstała ma budowę jedno- lub wieloczęściową. Znana już od baroku i popularna do czasów współczesnych. Występuje w postaci solowej, tj. szkolnych sonatinach, sonatach wirtuozowskich, koncertach solowych z towarzyszeniem fortepianu lub orkiestry, muzyce kameralnej oraz symfonii. Znany cykl koncertów solowych to m. in. „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego. Podczas koncertu uczniowie i pedagodzy wykonają utwory solo lub solo z akompaniamentem fortepianu. Zaprezentują sonatiny, sonaty, concertina oraz koncerty z różnych epok, a wspólnym mianownikiem będzie sonata, ewolucja formy w twórczości kompozytorów z różnych wieków i stylów.

Zapraszamy 19 maja 2022 (czwartek), godz. 16:30

sala kameralna, wstęp wolny

plakat

Comments are closed.