XXIII DFN

Plakat Scooby-Doo

Tegoroczna XXIII edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Lubinie z powodu Covid-19 odbędzie się wyłącznie w formie transmisji on-line wybranych prelekcji, na platformie You Tube, na kanale: Centrum Kultury „Muza”. Zapraszamy serdecznie! Bądźcie z nami! Kontakt: 76 746 22 70

Tu podaj tekst alternatywny

Partnerzy:

Plakat Scooby-Doo


Plakat Scooby-Doo

Spotkania nagrane w ramach tegorocznej stacjonarnej edycji DFN we Wrocławiu oraz spotkania Organizatorów wydarzenia. Zapraszamy do obejrzenia!

Oficjalny kanał DFN
https://www.youtube.com/user/DFestiwalNauki/videos
(od Inauguracji po Skąd się wzięła “@”?)

Oficjalny kanał Akademii Muzycznej
https://www.youtube.com/channel/UCkClo3zy6v6OSBV7QZOZFEQ/videos
(wszystkie spotkania z tytułami na niebieskim tle)

Oficjalny kanał Uniwersytetu Ekonomicznego
https://www.youtube.com/c/UniwersytetEkonomicznyweWroc%C5%82awiu/videos
(spotkania z logotypem DFN)

Biblioteka Uniwersytecka
https://www.youtube.com/channel/UCTrfRjt8G2e6Xd4HCA9jltg/videos
(trzy najnowszej spotkania)

Oficjalny kanał Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
https://www.youtube.com/channel/UCmaqGQ3E9vFbIPs-jjpZI5g/videos

Debata Oksfordzka na PWr
https://www.youtube.com/watch?v=U3twOFftqB4

Oficjalny kanał Papieskiego Wydziału Teologicznego
https://www.youtube.com/channel/UCIsiFA8I-2AL0sqKUIdipxg/videos
(trzy spotkania na zielonym tle)

Narodowe Forum Muzyki spacer wirtualny
http://www.festiwal.wroc.pl/2020/?c=events&year=2020&do=detail&id=20682

Chemia UWr
https://www.youtube.com/watch?v=ROfSTnulyos

Fizyka UWr
https://www.youtube.com/watch?v=7tV-z69h-2g

Symulacje komputerowe w fizyce
https://www.youtube.com/watch?v=RLmb1dRURkM&t=3s

Ewolucja europejskiego pieniądza
https://www.youtube.com/watch?v=pUrpqoUUYwM

Jak przewidywać pogodę, czyli o fizyce atmosfery
https://www.youtube.com/watch?v=cGKqNp3KcUc&feature=youtu.be

Instytut Astronomiczny UWr
https://www.youtube.com/channel/UCw5VItKZtzUxK-T2gK6PnOQ/videos
(9 ostatnich chronologicznie spotkań)

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
https://www.youtube.com/channel/UC5wabBq0Rk1_D99ebpUbXAA/videos

 


Plakat Scooby-Doo

Konkurs „Moje szczęście”

Organizatorzy XXIII DFN zachęcają wszystkich uczestników żeby zaprezentowali swoje odwzorowanie poniższego fragmentu wzoru strukturalnego „cząsteczki szczęścia”– endorfiny.

Dla kogo?
Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich, którzy biorą aktywny udział w imprezach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Konkurs odbywać się będzie bez podziału na kategorie wiekowe.

Jak?
Forma jest dowolna! Prosimy jednak o przesłanie tylko zdjęcia swojej pracy.

Do kiedy?
Prace na konkurs można dostarczyć do 13 listopada 2020 r. na adres mailowy festiwal@uwr.edu.pl. Prosimy o podpisanie przesłanej wiadomości imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem kontaktowym (do wiadomości Biura DFN). Rozstrzygnięcie konkursu przez specjalnie powołane jury nastąpi do końca grudnia 2020 roku. Nazwiska laureatów i ich dzieła będą opublikowane na stronie internetowej Festiwalu Nauki: www.festiwal.wroc.pl. Zwycięskie prace zostaną dodatkowo zamieszczone w publikacji XXIV Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.

!!! Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !!!

Nadesłane prace stają się własnością organizatorów i nie podlegają zwrotowi. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i powielanie prac do różnych publikacji bez zgody ich autorów (opiekunów prawnych). Jednocześnie rodzic (opiekun prawny) czy pełnoletni autor wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych autora (imienia, nazwiska) zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000).