Inne

Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób, mienia, obiektu i terenu należącego do Centrum Kultury „MUZA” w Lubinie przy ulicy Armii Krajowej 1

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wersja PDF – pobierz

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy wersja WORD – pobierz

Odpowiedź do ogłoszenia – pobierz

Informacja z otwarcia ofert – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz

Informacja o udzieleniu zamówienia – pobierz