Postępowania trybowe

Informujemy, że od 01.10.2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych prowadzone są z wykorzystaniem platformy zakupowej, a komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Wejście na platformę możliwe jest poprzez link: www.ckmuza.ezamawiajacy.pl