Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2021 – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2022 – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2024 ver1 – pobierz

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2024 ver2 – pobierz