Regulamin Festiwalu

 

KONKURS SOLISTÓW

Grupa I – urodzeni po 31 grudnia 2015 r.
• Program dowolny (maks. czas całego programu 3 – 5 min.)

Grupa II – urodzeni po 31 grudnia 2010 r.
• Dowolny utwór kompozytora polskiego
oryginalnie napisany na gitarę.
• Program dowolny (maks. czas całego programu 5 – 7 min.)

Grupa III – urodzeni po 31 grudnia 2005 r.
• Dowolny utwór kompozytorów hiszpańskich
• Program dowolny
• Dowolnie wybrany i opracowany temat muzyki filmowej (maks. czas całego programu 10 – 12 min.)

 


 

KONKURS ZESPOŁÓW GITAROWYCH LUB Z UDZIAŁEM GITARY (od duetu do oktetu)

Grupa I – uczniowie szkół muzycznych I st. i społecznych form nauczania
(Ogniska, MDK, Domy Kultury itp.)
• Dowolnie wybrany i opracowany temat muzyki filmowej
• Program dowolny (maks. czas całego programu 5 – 7 min.)

Grupa II – uczniowie szkół muzycznych II st.
• Dowolnie wybrany i opracowany temat muzyki filmowej
• Program dowolny (maks. czas całego programu 8 – 10 min.)

 


 

1. Przesłuchania konkursowe oceniać będzie międzynarodowe Jury złożone z zaproszonych gości festiwalowych. Decyzje jury są ostateczne.

2. Program dla solistów należy wykonać z pamięci (nie dotyczy zespołów).

3. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

4. Wszyscy wykonawcy otrzymują dyplomy uczestnictwa a laureaci dyplom laureata.

5. W konkursie obok nagrody Grand Prix ufundowanej przez firmę Interton Classic przewidywane są nagrody finansowe i rzeczowe, o których poinformujemy w późniejszym terminie.

6. Laureat GRAND PRIX jest zobowiązany do udziału w koncercie laureatów. Nieobecność na koncercie zostanie uznana za rezygnację z głównej nagrody.

7. Wszelkie pytania dotyczące konkursów prosimy kierować na adres Dyrektora Artystycznego Festiwalu: cezarystrokosz@wp.pl

 


 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Zgłoszenia konkursowe (kartę zgłoszenia – do pobrania poniżej) należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: cezarystrokosz@wp.pl w terminie od 1 lutego 2023 do 31 marca 2023. Liczba miejsc uczestników w poszczególnych grupach konkursowych jest ograniczona. W przypadku dużej ilości zgłoszeń o zakwalifikowaniu do konkursu decydować będzie kolejność nadesłanych zgłoszeń.

2. Wysyłając zgłoszenie należy dokonać wpłaty wpisowego w kwocie 100 PLN od solisty i 130 PLN od zespołu. Jeżeli członek zespołu zamierza wystąpić również jako solista, obowiązuje go tylko wpisowe dla zespołu. W przypadku rezygnacji z konkursu wpisowe nie podlega zwrotowi. Wpłaty należy dokonać na konto: 72 1600 1462 1812 4647 8000 0001 z dopiskiem konkurs gitarowy.

3. Koszty przejazdu, wyżywienia i zakwaterowania pokrywają uczestnicy lub instytucje delegujące.

4. Lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu zostanie zamieszczona po 5 kwietnia 2023 na stronie www.ckmuza.eu.

 


 
PLIKI DO POBRANIA:

Karta zgłoszenia solisty – pobierz
Karta zgłoszenia zespołu – pobierz
 


 
 

plakat