Konwersja cyfrowa domów kultury

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym,
uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Jego celem jest:
– wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności
niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej
oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
– doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych
i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Nauka spadania