Konwersja cyfrowa domów kultury

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym,
uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Jego celem jest:
– wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności
niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej
oraz animacji kultury w społeczności lokalnej;
– doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych
i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Na projekt „Zakup specjalistycznego zestawu do transmisji imprez kulturalno-edukacyjnych on-line” o wartości 185 747 zł, Centrum Kultury „Muza” otrzymało dofinansowanie w wysokości 158 700 zł. Projekt jest realizowany od 1.07.2021 r. do 30.06.2022 r. Planowanym efektem projektu jest zwiększenie ilości działań kulturalno-edukacyjnych prowadzonych on-line z uwzględnieniem najwyższej jakości przekazu i tym samym znaczące poszerzenie grona odbiorców oferty CK „Muza”.

Nauka spadania