Regulamin Kina

Regulamin określający zasady obowiązujące podczas projekcji filmowych w kinie „Muza” w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie

§1
Celem Regulaminu jest zapewnienie sprawnej obsługi widzów oraz umożliwienie bezkonfliktowego i przyjemnego przebywania w naszym kinie.

§2
Klient przebywający na terenie kina jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

§3
Wstęp do sal kinowych jest możliwy za okazaniem ważnego biletu na seans w danej sali kinowej.

§4
Podczas seansów filmowych w kinie „Muza” zabrania się:
– dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku
(Ustawa o prawach autorskich Dz. U. 1994 Nr 43 poz. 170 z dnia 04.02.1994 r.),
– niszczenia mienia,
– korzystania z telefonów komórkowych,
– spożywania alkoholu i palenia papierosów (w tym również elektronicznych),
– posiadania i używania środków odurzających,
– wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników dla osób niewidomych i niedowidzących,
– głośnego i obraźliwego dla innych zachowywania się, zakłócającego oglądanie filmu lub uczestnictwo w imprezie.

§5
W przypadku naruszenia któregokolwiek z podpunktów pkt. 2, pracownik kina ma prawo do interwencji (przerwanie seansu lub wyproszenie z sali osoby naruszającej Regulamin, a w razie konieczności wezwanie pracownika ochrony obiektu lub Policji). W takim przypadku Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu zakupionego biletu.

§6
Po zakończeniu projekcji należy pozostawić porządek.

§7
Za osoby małoletnie przebywające na terenie kina odpowiedzialność, w tym również materialną, ponoszą stosownie do właściwych przepisów prawa ich rodzice lub opiekunowie prawni.

§8
Za rzeczy pozostawione w salach kinowych CK „Muza” nie ponosi odpowiedzialności.

§9
Seanse filmowe są wyświetlane już przy jednym sprzedanym bilecie.

§10
Rezerwacji miejsc można dokonać:
– osobiście w kasie biletowej kina – czynna codziennie w godz. 14.00-20.00 (w przypadku wcześniejszej godziny seansu kasa biletowa jest czynna pół godziny przed seansem),
– telefonicznie codziennie w godz. 14.00-20.00 pod nr 76 746 22 66,
– internetowo na www.ckmuza.eu.

§11
Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy wykupić najpóźniej 30 minut przed seansem – po tym czasie rezerwacje są automatycznie anulowane, a miejsca trafiają do ponownej sprzedaży.

§12
Zakupu biletów można dokonać w kasie kina lub internetowo na stronie www.ckmuza.eu.

§13
Nie ma możliwości zwrotu zakupionego biletu już PO rozpoczęciu seansu. Jest to możliwe najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem seansu. Zwrot jest możliwy tylko za okazaniem paragonu fiskalnego. Dotyczy to biletu zakupionego w kasie. Zasady zwrotu biletu zakupionego poprzez stronę www.muza.biletpro24.pl są określone w „Regulaminie zakupu i rezerwacji biletów poprzez stronę internetową”.

§14
Zwrotu zakupionego biletu można dokonać, jeżeli w trakcie projekcji nastąpi przerwa dłuższa niż 10 minut, niezależnie od przyczyny, a Klient podejmie decyzję o rezygnacji z seansu i zgłosi ten fakt w kasie kina zaraz po wystąpieniu przerwy w projekcji.

§15
W kinie „Muza” obowiązują następujące ceny biletów wstępu do kina:
– na seanse 2D: 17 zł ulgowy (dzieci, młodzież, emeryci i renciści), 20 zł normalny, 14 zł: grupowy (od 10-u osób) oraz 14 zł posiadacze Karty Dużej Rodziny,
– seanse 3D: 20 zł ulgowy (dzieci, młodzież, emeryci i renciści), 23 zł normalny, 14 zł: grupowy (od 10-u osób) oraz 14 zł posiadacze Karty Dużej Rodziny. Na filmy 3D należy zakupić okulary w cenie 4 zł, które widz otrzymuje na własność do ponownego wykorzystania przy kolejnej projekcji 3D w naszym kinie,
– seanse w ramach DKF: 17 zł, miesięczny karnet 55 zł,
– Tanie Poniedziałki: wszyscy kupują bilety ulgowe – 2D – 17 zł, 3D – 20 zł.